• image
  • image
  • image
  • image
2660
2014-07-23-14-13-46تستستستست
2400
2014-07-23-14-13-39تستستستست
2470
2014-07-16-09-00-59مسابقات تکواندو آزاد کره - گیونگجو (37) محمدي، نايب قهرمان اروپا را برد و به نيمه نهايي رسيداحمد محمدي تكواندوكار وزن 87- كيلوگرم كشورمان با غلبه بر...
3600
2014-07-16-09-00-27مسابقات تکواندو آزاد کره - گیونگجو (38)عليزاده فيناليست شدكيميا عليزاده تكواندوكار نوجوان كشورمان در مرحله نيمه نهايي، نماينده انگليس را برد و به فينال...
1990
2014-07-16-08-59-35مسابقات تکواندو آزاد کره - گیونگجو (39)صالحي مهر، دومين فيناليست ايران در روز پايانيتكواندوكار نوجوان كشورمان در وزن 73- كيلوگرم با شكست تكواندوكار مالزي...
2310
2014-07-16-08-59-04مسابقات تکواندو آزاد کره - گیونگجو (41)محمدي هم به فينال رسيدتكواندوكار وزن 87- كيلوگرم كشورمان بار ديگر نماينده كشور ميزبان را برد و به فينال مسابقات...
2490
2014-07-16-08-55-45مسابقات تکواندو آزاد کره - گیونگجو (40)چهارمين طلاي ايران دشت شد/عليزاده بر سكوي قهرمانيتكواندوكار نوجوان كشورمان با غلبه بر نماينده ايتاليا كه عنوان...
2560
2014-07-16-08-55-02مسابقات تکواندو آزاد کره - گیونگجو (42) پنجمين طلاي ايران بر گردن صالحي مهرتكواندوكار وزن 73- كيلوگرم كشورمان، نماينده كره جنوبي را در فينال مسابقات آزاد...
2020
2014-07-16-08-53-15مسابقات تکواندو آزاد کره - گیونگجو (43) محمدي هم به مدال طلا رسيداحمد محمدي تكواندوكار وزن 87- كيلوگرم كشورمان با غلبه بر نماينده كشور ميزبان به مدال طلاي...
1950
6مسابقات تکواندو آزاد کره - گیونگجو (44) پرونده ايران با 6مدال طلا، يك نقره و يك برنز بسته شدتيم تكواندو ايران كه با 11 تكواندوكار در مسابقات آزاد كره...
2040
6مسابقات تکواندو آزاد کره - گیونگجو (45) مقانلو بهترين مربي شد/عنوان بازيكن برتر به عاشورزاده رسيدبيژن مقانلو سرمربي تيم ملي كشورمان به عنوان بهترين مربي...