• image
  • image
  • image
  • image
1620
2014-07-23-14-13-46
تستستستست
نوشته شده در on 01/05/1393, 14:13 توسطه shahinba
1450
2014-07-23-14-13-39
تستستستست
نوشته شده در on 01/05/1393, 14:13 توسطه shahinba
1950
2014-07-16-22-22-04
نوشته شده در on 25/04/1393, 22:22 توسطه shahinba
1600
2014-07-16-09-00-59
مسابقات تکواندو آزاد کره - گیونگجو (37) محمدي، نايب قهرمان اروپا را برد و به نيمه نهايي رسيداحمد محمدي تكواندوكار وزن 87- كيلوگرم كشورمان با غلبه بر...
نوشته شده در on 25/04/1393, 09:00 توسطه shahinba
2410
2014-07-16-09-00-27
مسابقات تکواندو آزاد کره - گیونگجو (38)عليزاده فيناليست شدكيميا عليزاده تكواندوكار نوجوان كشورمان در مرحله نيمه نهايي، نماينده انگليس را برد و به فينال...
نوشته شده در on 25/04/1393, 09:00 توسطه shahinba
1310
2014-07-16-08-59-35
مسابقات تکواندو آزاد کره - گیونگجو (39)صالحي مهر، دومين فيناليست ايران در روز پايانيتكواندوكار نوجوان كشورمان در وزن 73- كيلوگرم با شكست تكواندوكار مالزي...
نوشته شده در on 25/04/1393, 08:59 توسطه shahinba
1540
2014-07-16-08-59-04
مسابقات تکواندو آزاد کره - گیونگجو (41)محمدي هم به فينال رسيدتكواندوكار وزن 87- كيلوگرم كشورمان بار ديگر نماينده كشور ميزبان را برد و به فينال مسابقات...
نوشته شده در on 25/04/1393, 08:59 توسطه shahinba
1460
2014-07-16-08-55-45
مسابقات تکواندو آزاد کره - گیونگجو (40)چهارمين طلاي ايران دشت شد/عليزاده بر سكوي قهرمانيتكواندوكار نوجوان كشورمان با غلبه بر نماينده ايتاليا كه عنوان...
نوشته شده در on 25/04/1393, 08:55 توسطه shahinba
1740
2014-07-16-08-55-02
مسابقات تکواندو آزاد کره - گیونگجو (42) پنجمين طلاي ايران بر گردن صالحي مهرتكواندوكار وزن 73- كيلوگرم كشورمان، نماينده كره جنوبي را در فينال مسابقات آزاد...
نوشته شده در on 25/04/1393, 08:55 توسطه shahinba
1290
2014-07-16-08-53-15
مسابقات تکواندو آزاد کره - گیونگجو (43) محمدي هم به مدال طلا رسيداحمد محمدي تكواندوكار وزن 87- كيلوگرم كشورمان با غلبه بر نماينده كشور ميزبان به مدال طلاي...
نوشته شده در on 25/04/1393, 08:53 توسطه shahinba
1210
6
مسابقات تکواندو آزاد کره - گیونگجو (44) پرونده ايران با 6مدال طلا، يك نقره و يك برنز بسته شدتيم تكواندو ايران كه با 11 تكواندوكار در مسابقات آزاد كره...
نوشته شده در on 25/04/1393, 08:52 توسطه shahinba
1330
6
مسابقات تکواندو آزاد کره - گیونگجو (45) مقانلو بهترين مربي شد/عنوان بازيكن برتر به عاشورزاده رسيدبيژن مقانلو سرمربي تيم ملي كشورمان به عنوان بهترين مربي...
نوشته شده در on 25/04/1393, 08:48 توسطه shahinba